Bài dự thi mã số: T7RS43

11/10/2018 |by Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience | 0 Comments | Video

 

Bài dự thi mã số: T7RS43
Họ và tên: Quang Huy
Đơn vị: Hà Nội

KEEP READING

Bài dự thi mã số: T7RS42

11/10/2018 |by Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience | 0 Comments | Video

Bài dự thi mã số: T7RS42
Họ và tên: Minh Chiến
Đơn vị: Hà Nội

KEEP READING

Bài dự thi mã số: T7RS41

11/10/2018 |by Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience | 0 Comments | Video

Bài dự thi mã số: T7RS41
Họ và tên: Duy Mạnh
Đơn vị: Hà Nội

KEEP READING

Bài dự thi mã số: T7RS40

11/10/2018 |by Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience | 0 Comments | Video

Bài dự thi mã số: T7RS40
Họ và tên: Hải Nam
Đơn vị: Hà Nội
Thể loại: Video clip

KEEP READING

Bài dự thi mã số T7MS108

11/10/2018 |by Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience | 0 Comments | Video

 

Bài dự thi mã số T7MS108
Họ tên: Đỗ Phạm Đức Huy
Đơn vị: Đại học Kinh tế Quốc dân
Thể loại: Videoclip

KEEP READING

Bài dự thi mã số: T6RS08

03/10/2018 |by Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience | 0 Comments | Video

 

Họ và tên: Lê Tuyên, Trọng Cường

Đơn vị: Gia Lâm – Hà Nội

KEEP READING
Trang 2 trên 212