Bài dự thi mã số: T7RS166.

Cuộc thi "Sáng tạo cùng Resilience" > Video > Bài dự thi mã số: T7RS166.

Bài dự thi mã số: T7RS166.

15/10/2018 | Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience | Video

Bài dự thi mã số: T7RS166.

Trưởng nhóm: Nguyễn Diệu Linh

Tên nhóm: BLT Team Thành viên: NguyễnDiệu Linh, NguyễnThị Thanh Tâm, NguyễnNgọc Linh

Đơn vị: Đại học Bách Khoa HN

Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience author

Cuộc thi nhằm giúp đoàn viên thanh niên, sinh viên nhận thức sâu sắc về tầm ảnh hưởng của các “biến động” về môi trường và xã hội đang diễn ra tại Việt Nam trong thời gian qua, từ đó kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao ý thức và chung tay khắc phục hậu quả, tái thiết lập lại để phù hợp với sự phát triển của từng địa phương. Tác phẩm được gửi về Ban tổ chức thông qua email cuộc thi: cuocthiresilience@gmail.com. Thời hạn nhận bài dự thi: Từ ngày 27/8 đến hết ngày 14/10/2018.