Resilience – Là sự phục hồi

Resilience – Là sự phục hồi

14/10/2018 | Cuộc thi ảnh "Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu" | Infographics

 

Bài dự thi mã số T7RS195
Họ và tên : Hoàng Phương Quỳnh
Đơn vị học tập : Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Cuộc thi ảnh "Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu" author

Cuộ thi nhằm tuyên truyền mạnh mẽ về các hành động trong cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ về ứng phó biến đổi khí hậu qua đó nâng cao nhận thức và kêu gọi mọi người cùng chung tay vào các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. Tác phẩm được gửi về Ban tổ chức thông qua email cuộc thi: thanhnienvabiendoikhihau@gmail.com. Từ ngày 22/7 đến hết ngày 25/8/2019.