Bài dự thi mã số: T7RS75

Cuộc thi "Sáng tạo cùng Resilience" > Video > Bài dự thi mã số: T7RS75

Bài dự thi mã số: T7RS75

11/10/2018 | Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience | Video

 

Bài dự thi mã số: T7RS75
Thể loại: Video clip
Nhóm GOF – lớp K68B- Khoa sư phạm anh_ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trần Khánh Huyền- Trưởng Nhóm
Thành viên: Nguyễn Thị Hương; Nguyễn Thị Phương Nga

Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience author

Cuộc thi nhằm giúp đoàn viên thanh niên, sinh viên nhận thức sâu sắc về tầm ảnh hưởng của các “biến động” về môi trường và xã hội đang diễn ra tại Việt Nam trong thời gian qua, từ đó kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao ý thức và chung tay khắc phục hậu quả, tái thiết lập lại để phù hợp với sự phát triển của từng địa phương. Tác phẩm được gửi về Ban tổ chức thông qua email cuộc thi: cuocthiresilience@gmail.com. Thời hạn nhận bài dự thi: Từ ngày 27/8 đến hết ngày 14/10/2018.