Bài dự thi mã số: T7RS73

Cuộc thi "Sáng tạo cùng Resilience" > Video > Bài dự thi mã số: T7RS73

Bài dự thi mã số: T7RS73

11/10/2018 | Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience | Video

Bài dự thi mã số: T7RS73
Thể loại: video clip
Tên nhóm: B52
Nhóm gồm 2 tác giả:
Phạm Thị Thảo- Đại học Ngoại Ngữ- Đại học quốc gia Hà Nội
Nguyễn Thị Nguyệt- Đại học Sư phạm Hà Nội

Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience author

Cuộc thi nhằm giúp đoàn viên thanh niên, sinh viên nhận thức sâu sắc về tầm ảnh hưởng của các “biến động” về môi trường và xã hội đang diễn ra tại Việt Nam trong thời gian qua, từ đó kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao ý thức và chung tay khắc phục hậu quả, tái thiết lập lại để phù hợp với sự phát triển của từng địa phương. Tác phẩm được gửi về Ban tổ chức thông qua email cuộc thi: cuocthiresilience@gmail.com. Thời hạn nhận bài dự thi: Từ ngày 27/8 đến hết ngày 14/10/2018.