Bài dự thi mã số: T7RS73

Bài dự thi mã số: T7RS73

11/10/2018 | Cuộc thi ảnh "Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu" | Video

Bài dự thi mã số: T7RS73
Thể loại: video clip
Tên nhóm: B52
Nhóm gồm 2 tác giả:
Phạm Thị Thảo- Đại học Ngoại Ngữ- Đại học quốc gia Hà Nội
Nguyễn Thị Nguyệt- Đại học Sư phạm Hà Nội

Cuộc thi ảnh "Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu" author

Cuộ thi nhằm tuyên truyền mạnh mẽ về các hành động trong cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ về ứng phó biến đổi khí hậu qua đó nâng cao nhận thức và kêu gọi mọi người cùng chung tay vào các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. Tác phẩm được gửi về Ban tổ chức thông qua email cuộc thi: thanhnienvabiendoikhihau@gmail.com. Từ ngày 22/7 đến hết ngày 25/8/2019.